Prodejní automaty K-V UNION, s.r.o.
Prodejní automaty na teplé a chlazené nápoje, na bagety, cukrovinky a hotová jídla.
Prodejní automaty K-V UNION, s.r.o.

Rychlý kontakt:

Tel: 244 401 801
Mob: 605 273 374
E-mail: info@kvunion.cz

Naši partneři:

NESCAFÉ nápojové systémy

Instalační podmínky

Instalaci prodejních automatů provádí firma na své náklady.

Pronajimatel poskytuje vhodné místo k umístění prodejního automatu s přívodem el.proudu (zakončení zásuvkou 220V/16A). V případě umístění prodejního automatu na teplé nápoje, pronajimatel poskytuje přívod vody (cca 70 cm od země zakončený kohoutem tzv. roháčkem 3/8"), ve zvláštních případech lze provést instalaci prodejního automatu na teplé nápoje i bez přívodu vody.

Každý automat je viditelně označen jménem firmy, jménem odpovědného pracovníka a telefonním číslem pro zajištění servisu a případných reklamací. Nahlášené poruchy odstraňujeme zpravidla do 2 hod po jejich nahlášení.